Powered By Blogger

Monday, June 7, 2021

G. R. Pandeshvara -ಯಾವ ಲೋಕದ ಕನಸೆ ? Lakshmi Ramesh

| ಗೌರಿ ಜೊತೆಗೇ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಗಳೂ ಮುಗಿದವು: ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ | GOURI LANKESH / INDIRA LANKESH

PV Web Exclusive | ಗೌರಿ ಜೊತೆಗೇ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಗಳೂ ಮುಗಿದವು: ಇಂದಿರಾ ಲಂಕೇಶ್ | Prajavani

ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ‘ಭಾಸ್ಕರ’ - ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರ/ Gundmi Bhaskara Maiya

ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಗಿದ ‘ಭಾಸ್ಕರ’ | Prajavani

Vaudeva Ucchila -Life and acievements of Dr. G. Bhaskara Maiya -ಗುಂಡ್ಮಿ ಭಾಸ್ಕರ ಮಯ್ಯ